1) Regler

§ 1.1 Varje deltagare förbinder sig att följa Heartbeat Gaming vid var tid gällande regler.

 

§ 1.2 Varje deltagare förbinder sig att följa eventuella instrukioner från Heartbeat Gaming Crew, brand-och säkerhetsvakter samt myndigheter som polis, brandkår etc (detta gäller även om sådana instruktioner helt eller delvis strider mot gällande regler). 

 

§ 1.3 Heartbeat Gaming förbehåller sig rätten av när som helst ändra dessa utan regler föregående meddelande.

 

2) Biljetter

 

§ 2.1 Varje biljett är giltig för en (1) persons inträde med en (1) dator till evenemanget Heartbeat Gaming. Du får (1) bordsplats, Du får bara sitta vid platsen som du bokat. Det är inte tillåtet att byta plats med någon annan deltagare. Om du måste byta plats så kontakta personalen så löser vi det. Du får ta med dig en egen stol, men inga stora fåtöljer eller liknande. Vidare så ger biljett tillträde till alla aktiviteter som kommer anordnas under Heartbeat Gaming.

 

§ 2.2 Biljetten består av ett unikt biljettnummer som identifierar dig. Varje biljettnummer kan användas endast en gång. Eventuellt försök till fusk med biljetter kommer att polisanmälas. Den som gör sig skyldig till fusk kommer att avvisas från platsen och krävas på skadestånd.

 

§ 2.3 Betalda biljetter återköpes ej. Sjukdom eller annan oförutsedd händelse ger inte rätt till återbetalning.

 

§ 2.4 Skulle evenemanget av något skäl skal ställas in, kommer det att läggas på ett senare datum, bordsplatshyran återbetalas ej. Biljetten gäller till dom (3) senare datumlagda evenemangen. Skulle hyran vara högre betalar du in mellanskillnaden innan evengemanget.

 

§ 2.5 Varje registrerad användare av biljett- och platsbokningsystmet är skyldig att uppge korrekta personuppgifter samt hålla dessa uppdaterade.

 

§ 2.6 Eventuella avbrott i el- eller datornät ger inte rätten till ersättning eller återbetalning av biljettpriset. Det händer att aktiviteter, föreläsningar och annat blir inställt av olika orsaker. Eventuell inställd eller utebliven del av evenemanget eller annan utfästelse ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av biljettpriset.

 

§ 2.7 De personuppgifter som du har lämnat vid registreringen lagras och behandlas av datorteknik av föreningen Heartbeat Gaming, som är ansvarig för behandlingen, dessa skyddas även av personuppgiftslagen. Genom att godkänna dessa villkor samtycker du till behandling av dina personuppgifter ovan.

 

3) Villkor för deltagande

§ 3.1 Deltagande sker på egen risk. Du ansvarar själv för dina värdesaker och handlingar. Heartbeat Gaming hålles ej ansvarig för stölder, sabotage eller olyckor du kan tänkas råka ut för. Alla lagbrott polisanmäls.

 

§ 3.2 Följ våra regler uppträd lugnt, ät och sov ordentligt. Var särskilt noga med att sova tillräckligt så att du är utvilad, speciellt om du ska köra hem efteråt.

 

§3.4 Var person skall hålla föreningen Heartbeat Gaming skadeståndslöst.

 

§3.5 Det är ingen åldersgräns, men är du under 15 krävs målsmans tillstånd. Minderåriga som deltagare ska ha en föräldres godkännade med sig i form av en blankett och Heartbeat Gaming erhåller sig att göra stickprover för att kolla blankettens giltighet.

 

4) Säkerhet

§ 4.1 Det är inte tillåtet att hänga eller på annat sätt placera kläder eller annat brännbart material på elcentraler och liknande. Det är inte heller tillåtet att hänga någonting i de el- och nätverkskablar/TP-Kablar som hänger mellan bordsraderna.

 

§ 4.2 Det är inte tillåtet att använda hemgjord el-utrustning. Använd kablar och förgreningar av god kvalitet. Dåliga kablar och el-utrustning kan orsaka brand och allvarliga skador på din utrustning. 

 

§ 4.3 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater. Även spotlights och vanliga 220V-lampor mm kan innebära brandfara och får ej användas. Heartbeat Gaming personal har rätt att beslagta objekt vid upprepade regelbrott.

 

§ 4.4 Öppna lågor (stearinljus, tändare, spritkök eller annat) är inte tillåtna inomhus.

 

§ 4.6 Du måste hålla rent från skräp på din plats och på golvet runtomkring. Detta för att minska mängden brännbart material på din plats. Släng dina sopor i de soptunnor som finns uppställda! Hjälp oss värna om miljön genom att källsortera (burkar och övrigt i rätt tunnor!)

 

§ 4.7 Det är inte tillåtet att sova under borden eller i gångarna mellan raderna. Använd av Heartbeat Gaming hänvisad sov-yta.

 

§ 4.8 Det är inte tillåtet att blockera gångarna mellan borden eftersom de skall användas vid en eventuell utrymning av hallen. Din packning bör därför rymmas på och under din bordsplats.

 

§ 4.9 Om ni har ett medicinskt tillstånd som kan påverka er vistelse på våra LAN så är ni skyldiga att informera oss om erat tillstånd, samt mediciner som ska användas samt inte användas. Detta är allt för er säkerhet.

 

 

5) El och Nätverk

 

§ 5.1 Varje deltagare ska vara medveten om att avbrott och störningar under evenemanget kan uppstå i elförsörjning och datanätverk. Heartbeat Gaming försöker åtgärda eventuella problem efter bästa förmåga. Avbrott ger inte rätt till ersättning eller återbetalning av erlagt biljettpris, varken helt eller delvis.

 

§ 5.2 Varje deltagare måste ansluta en egen förgreningsdosa till ett av de eluttag som tillhandahålls av Heartbeat Gaming. Det är inte tillåtet att ta el från bordsgrannen eller något annat uttag. Detta är mycket viktigt för att belastningen ska blir rätt fördelad samt för att minimera jordfelen.[Dessa är markerade med Blå eller Svart färg.]

 

§ 5.3 Det är inte tillåtet att medföra ljudanläggningar eller större högtalare. För att få ned ljudnivån och strömförbrukningen är det hörlurar som gäller.

 

§ 5.4 Det är inte tillåtet att medföra brödrost, mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare, kylskåp, strålkastare eller andra effektkrävande eller mycket värmealstrande apparater.

 

§ 5.5 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-accesspunkter för trådlöst nätverk.

 

§ 5.6 Om en deltagares dator orsakar problem i nätverket (virus, attacker, m.m.) så förbehåller vi oss rätten att neka access till nätverket tills problemet är åtgärdat. Om personen i fråga vägrar eller kringgår nekandet av access har vi också rätt att avhysa personen från evengemanget.

 

§ 5.7 Varje deltagare ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot spridning av datavirus, spyware och liknande. Alla bör ha ett antivirusprogram och brandvägg installerat.

 

§ 5.8 Du får (1) port i switchen. Rekommenderad längd 10 meter.

Du får inte koppla in en egen switch eller router. Det är förbjudet att överbelasta uppkopplingen. Om din dator stör uppkopplingen så det påverkar andra deltagare så kopplar vi bort den från nätverket.

 

6) Övrigt

 

§ 6.1 Alkohol och droger i annan form hör inte hemma på Heartbeat Gaming och är inte tillåtet någonstans på området. Berusade och/eller på annat sätt påverkade personer släpps inte in. Påverkade personer kommer avvisas från området. Rökning är förbjudet inomhus och får endast ske på anvisad plats utanför.

 

§ 6.2 Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är alltså inte tillåtet att stapla två eller flera stolar på varandra för att göra sittplatsen högre. Ta med en kudde istället!

 

§6.3 Det är inte tillåtet att på något sätt bygga egna bord eller bygga upp de befintliga borden.

 

§ 6.4 Allt kablage tillhörande Heartbeat Gaming får ej vidröras eller modifieras.

 

§ 6.5 Heartbeat Gaming har ingen åldersgräns, men deltagare under 15 år skall ha målsmans tillstånd på en blankett som vi tillhandahåller för deltagande på evenemanget. Målsman ska informeras om dessa regler.

 

§ 6.6 Brott mot svensk lag kan leda till polisanmälan och omedelbar avhysning från området i väntan på polis. Parklans personal har lagstadgad rätt att gripa personer som begår brott inom området.

 

§ 6.7 Det är inte tillåtet att sälja någonting på Heartbeat Gaming utan tillstånd från Heartbeat Gaming. Undantag är försäljning av privata begagnade ägodelar.

 

§ 6.8 Affischering eller på annat sätt spridande av reklam, propaganda eller liknande budskap inom evenemanget område är inte tillåtet utan särskilt tillstånd från Heartbeat Gaming Förening.

 

§ 6.9 Du måste kontinuerligt städa din plats och källsortera avfallet (burkar, komposterbart, brännbart och övrigt i rätt tunnor!). Innan du lämnar hallen tar du med de sopor som finns vid din plats och lämnar dessa i någon av de tunnor som står uppställda för detta ändamål.

 

§ 6.10 Heartbeat Gaming har rätt att sätta upp nätverkskameror på evenemanget för publicering på webben samt publicera foton tagna inne och utanför på webben utan ytterligare tillstånd från deltagare som eventuellt kommer med i bild.

 

§ 6.11 Heartbeat Gaming har rätt att byta platser på deltagarna med kännedom om att deltagaren åkt dit i grupp.

 

§ 6.12 Du får endast sova på anvisad plats. Det är förbjudet att föra oväsen och störa folk som sover.

 

§ 6.13 Sveriges Rikes Lag gäller i våra lokaler.